Federacja Rodzin Katyńskich

Federacja Rodzin Katyńskich jest organizacją społeczną, grupującą działające w kraju i zagranicą Stowarzyszenia „Rodziny Katyńskie”. FRK posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy określone w prawie o stowarzyszeniach. Cele i zadania Federacji są określone w statucie zarejestrowanym w grudniu 1992 roku. Głównym celem działania jest reprezentowanie i koordynowanie przedsięwzięć - jako jedyny upoważniony do tego organ - wspólnych interesów i inicjatyw skupionych w Federacji stowarzyszeń.
Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski