Bykownia

Miejsce masowych mordów ery stalina to pobliski lasek. Tutaj zostały odkryte liczne przedmioty należące do Polaków świadczące o tym że wydarzyła się tu zbrodnia. Po przystąpieniu Instytutu Pamięci Narodowej do badań zostały odkryte między innymi 21 zbiorówych grobów Polaków. Represje ze strony Stalina spotkały nie tylko Polaków są tu także obywatele Białorusi i Ukrainy. W latach 1937-41 chowano tu osoby uprzednio przetrzymywane w więzieniu w Kijowie Dzięki materiałom pochodzenia zachodniego można było zidentyfikować że nie są to sowieckie produkty i można było wyciągnąć wnioski z faktu, że się tam znalazły... Prace nad czwartym spośród cmentarzy katyńskich mają mieć swój kres wiosną 2012 r. Ze względu na różną materialną zawartość grobów - w jednych grzebano osobistości wojskowe a w drugich cywili, prace ekshumacyjne pod Kijowem trwają tak więc należy oczekiwać pełnych wyjaśnień losów cywilnych ofiar Zbrodni Katyńskiej.


"Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć."
   Napoleon Bonaparte


Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski