Cele Stowarzyszenia

W statucie Stowarzyszenia określono cele, którym ma ono służyć. Paragraf 5 mówi:
  • pkt. 1. Utrwalanie w pamięci społeczeństwa prawdy o losach obywateli polskich przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w nieznanych miejscach Ukrainy i Białorusi, zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w nieznanych miejscach Ukrainy i Białorusi.
  • pkt. 2. Upamiętnianie miejsc męczeństwa i kaźni obywateli polskich zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w nieznanych miejscach Ukrainy i Białorusi.

  • Staramy się, aby nasza działalność była zgodna z założeniami statutu.

Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski