Marcin Jaworowski

St. posterunkowy PWŚl.

Urodzony 27.10.1901 r. w Słońsku, woj. bydgoskie. Syn Jana i Marianny z d. Jaźwiec. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny bolszewickiej w 1920 r. Odznaczony KrzySem „Virtuti Militari” oraz innymi odznaczeniami. Do PWŚl. został przyjęty 16.06.1924 r. W 1927 r. ukończył Szkołę PWŚl w Katowicach. Należał do Związku Łowieckiego i sekcji strzeleckiej Policyjnego Klubu Sportowego. Początkowo służbę pełnił w pow. katowickim w Komisariacie w Chorzowie (do 01.09.1926 roku) i Siemianowicach (do 01.06.1929 r.), a następnie w pow. lublinieckim na Posterunku w Lisowie (do 27.04.1937 r.). Stąd przeniesiony został na Posterunek w Kochcicach, pow. Lubliniec, gdzie służył do września 1939 r. Po wybuchu wojny został oddelegowany do konwojowania części rodzin policyjnych ze Śląska do Równego. Po zakwaterowaniu tychże rodzin w dniach od 15 do 17 września 1939 r. w wiosce w pobliżu Równego, zgodnie z rozkazem zgłosił się w Komisariacie PP w Równem. Tam został przez sowietów aresztowany. Jeniec Ostaszkowa, zamordowany w Kalininie (obecnie Twer) i pogrzebany w Miednoje. Wpisany na listę NKWD nr 044/2 z dnia 22 kwietnia 1940 r., poz. 87, nr akt 854. Pozostawił ciężarną żonę Elżbietę z d. Ślimok i dzieci: Eugenię, Danutę i Jana. Kolejne dziecko – syn Józef urodził się w grudniu 1939 r.
Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski