Kościół Garnizonowy

Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia kapelan Wojska Polskiego ksiądz major Stanisław Sinkowski rozpoczął intensywne starania o wybudowanie w Katowicach świątyni żołnierskiej. Pomysł ten znalazł szeroki odzew i poparcie wśród oficerów i żołnierzy 73 Pułku Piechoty, który stacjonował w Katowicach. Wielu oficerów służby stałej jak i rezerwy tego pułku zginęło w Katyniu i Charkowie. Między innymi w Charkowie został zamordowany i spoczywa w Piatichatkach skarbnik Komitetu Budowy Kościoła kapitan Mieczysław Olszewski. Kościół budowany był w latach 1930-1933. Uroczystego poświęcenia dokonano w 1931roku. Kościół garnizonowy jest pierwszym funkcjonalistycznym obiektem wybudowanym przez Kościół katolicki w Polsce. Znaczącym efektem stowarzyszenia jest stworzenie w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Św. Kazimierza Królewicza w Katowicach przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, KAPLICY MATKI BOSKIEJ KATYŃSKIEJ. W dniu 5 maja 1991 roku hojność zakładów pracy i osób prywatnych pozwoliła na wmurowanie w ścianie bocznego ołtarza tablicy o treści: „W hołdzie jeńcom stalinowskich obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku pomordowanym wiosną 1940 roku na terenie Związku Sowieckiego. Ofiarom zbrodni wieczna cześć i pamięć. Stowarzyszenie Katyń w Katowicach. 1991r.” Projekt tablicy wykonał artysta plastyk docent Roman Starak, odlew huta „Zabrze”.Pod tablicą znajduje się wnęka, w której jest umieszczona urna z ziemią z Katynia, Charkowa i Miednoje. W dniu odsłonięcia i poświęcenia tablicy w urnie znajdowała się tylko ziemia z Katynia. Dopiero kiedy ujawniono prawdę o Miednoje i Charkowie uzupełniono urnę ziemią z tych miejsc. Wokół tablicy i urny na ścianie oraz na ścianie przeciwległej wmurowane są tabliczki epitafijne naszych najbliższych. Tabliczki zawierają: stopień oficerski, imię i nazwisko, rok urodzenia i śmierci oraz miejsce kaźni lub obóz. Tu niestety wkradła się pewna nieścisłość. W 1991 roku wiedzieliśmy tylko o Katyniu. Dlatego przy jeńcach obozu Kozielsk pisano Katyń, a w dwu pozostałych nazwy obozów. Tablicę odsłoniła wdowa po zamordowanym w Katyniu por. Michale Piotrowiczu, pani Maria Piotrowicz. Tabliczki epitafijne, wykonywane przez kamieniarza, są opłacane przez zamawiających. Do chwili obecnej na ścianach umieszczone są 342 tabliczki. Nadal jeszcze zgłaszają się do nas dzieci lub krewni pomordowanych wyrażając chęć umieszczenia na ścianie kościoła tabliczki pamiątkowej.Od 1991 roku, co roku w kwietniu, w czasie Mszy Świętej odprawianej w rocznicę zbrodni następuje poświęcenie kolejnych tabliczek.W dniu 12 marca 1992 roku, na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, ówczesny proboszcz Kościoła Garnizonowego kapelan ksiądz kapitan Tadeusz Bieniek zaproponował nazwanie nawy bocznej kościoła, w której mieszczą się tablica ku czci pomordowanych i tabliczki epitafijne, Kaplicą Matki Boskiej Katyńskiej. Propozycja została przyjęta z zadowoleniem. Z wdzięczności Stowarzyszenie ufundowało dla Kościoła Garnizonowego ornat żałobny z symboliką katyńską. Jako uzupełnienie Kaplicy Matki Boskiej Katyńskiej Stowarzyszenie ufundowało ze środków własnych dwa obrazy; Matki Boskiej Kozielskiej i Matki Boskiej Katyńskiej. Obrazy zostały umieszczone po bokach ołtarza bocznego kościoła.W dniu 20 września 1992 roku ksiądz dziekan Śląskiego Okręgu Wojskowego major Waldemar Irek dokonał poświęcenia obrazów.W Kaplicy Matki Boskiej Katyńskiej członkowie Stowarzyszenia składają kwiaty. Przychodząc do Kościoła Garnizonowego czują się jakby odwiedzali groby swych Ojców.
Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski