Miednoje

12 tys. rozstrzelanych. To liczba zabitych ludzi od 1937 r. Pogrzebano w tym miejscu przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR (NKWD) oficerów Wojska Polskiego, policjantów, funkcjonariuszy wieŸień i strażaków. Około 6,3 tys. zamordowanych to Polacy. Ofiary zbrodnii były przetrzymywane w obozie w Ostaszkowie. Egzekucję na więŸniach przeprowadzano od 5 IV 1940 strzałem w tył głowy. Ciała poległych były natychmiastowo wywożone ciężarówkami i wrzucane do mogił masowo kilka kilometrów od miasta. Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje został otwarty 2 wrzeœnia 2000 r. jest także dostępny dla zwiedzajšcych. Zmarli zostali zidentyfikowani co oznacza że każdy z nich posiada tabliczkę na której widnieje imię, data urodzenia oraz miejsce pracy.


"Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć."
   Napoleon Bonaparte


Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski