Początki Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Katowicach rozpoczęło swą działalność dnia 7 grudnia 1989 roku zebraniem założycielskim w sali Klubu Inteligencji Katolickiej przy Kościele pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli: pani Maria Korczak oraz panowie Janusz Spychalski, Jerzy Żeleski i Andrzej Żubrowski – dzieci polskich oficerów zamordowanych w Katyniu.23 stycznia 1990 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach wydał postanowienie o rejestracji (sygn. akt: INS Rej. St. 127/89.). Pierwotna nazwa naszego stowarzyszenia brzmiała „Stowarzyszenie Katyń w Katowicach”. Gdy w całej Polsce zaczęły się tworzyć Rodziny Katyńskie my również, Uchwałą Walnego Zebrania, przyjęliśmy nazwę Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Mocą Uchwały Rady Miejskiej Katowic z dnia 1 lipca 1991 roku przydzielono lokalizację na Placu Andrzeja, przy skrzyżowaniu ulic M. Kopernika i M. Curie Skłodowskiej, naprzeciw Kościoła Garnizonowego. W latach 1993-1997 liczba członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Katowicach osiągnęła liczbę ok. 550, w tym 98 wdów. W czasie 22 lat zapisało się do Stowarzyszenia 714 osób, z tej liczby pozostało 212 członków płacących składki, w tym 2 wspierających.

Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski