Wystawy

  • Dnia 21 lutego 1997 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach otwarto wystawę „Katyń - Charków ziemia oskarża”. Wystawiono na niej przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Charkowie i w Katyniu. W otwarciu uczestniczył Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pan Andrzej Przewoźnik. Muzeum Śląskie mieści się w centrum miasta. Pozwoliło to na zwiedzenie naszej ekspozycji bardzo wielu mieszkańcom Śląska.
  • W grudniu 1998 roku w Kasynie Oficerskim Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych pokazaliśmy naszym członkom, mieszkańcom Katowic oraz żołnierzom stacjonującym w koszarach w Katowicach fotoreportaż z poświęcenia Kamienia Węgielnego w Charkowie.
  • 3 kwietnia 2003 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach otwarto wystawę "Prawda wyszła spod ziemi". Eksponowano przedmioty wydobyte z dołów śmierci, a wypożyczone z Muzeum Katyńskiego w Warszawie.
  • Od 9 kwietnia do 5 maja 2010 roku w Muzeum Śląskim przy al. W. Korfantego 3 w Katowicach czynna była wystawa „Śląskie ofiary Katynia”, na której przedstawiono pamiątki skrzętnie przechowywane przez nasze rodziny. Były zdjęcia, listy, dokumenty, szabla oficerska i eksponaty wypożyczone z Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Wystawa poświęcona była zwłaszcza tym, którzy byli związani pochodzeniem, lub służbą i pracą ze Śląskiem, na który im nie było dane wrócić, ale też i tym, których rodziny związały się ze Śląskiem po wojnie.

Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski