Wywiad z Panią Anitą Bock


Wywiad przeprowadzili: Armando Kurek i Dominik Kaszowski

Copyright © 2012 Mateusz Kurek, Wiktor Brzęczkowski